trende

Çerez Politikası

ÇEREZ POLİTİKASI BİLGİLENDİRME

Çerez (cookie) dosyaları ziyaret edilen web sitesinde arama ve kullanım alışkanlıklarını, üyelik bilgilerini ya da reklam tercihlerini depolayan metin dosyalarıdır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerez kullanımı ile ilgili açık bir düzenleme içermemektedir. Ancak, AB vatandaşlarını korumaya yönelik geliştirilen bir dizi veri koruma yasası olan GDPR-AB Genel Veri Koruma Regülasyonu, çerez dosyaları konusunda açık düzenleme içermektedir.

Her ne kadar iç hukukumuzda açık bir düzenleme yer almasa da AB yasalarına uyum süreci ve kişisel verilere bir şekilde ulaşan her uygulamada kişisel veri sahiplerinden açık onay alınmasını zorunlu hale getiren 6698 sayılı kanun göz önüne alındığında çerez politikası yayımlanmasının ve ziyaretçilerden onay alınmasının dolaylı olarak zorunlu olduğunu söylemek mümkündür.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 27/02/2020 Tarih 2020/173 Sayılı kararında “…siteyi ilk defa ziyaret eden bir kişinin daha henüz veri sorumlusu ile bir sözleşme ilişkisi içine girip girmeyeceğinin ya da kişisel verilerinin işlenmesine açık rızası olup olmayacağının belirli olmadığı düşünüldüğünde yalnızca siteye girmiş olması ile verilerinin işlenmesi yönünde açık iradesini beyan ettiği düşünülemeyeceği kabulünden hareketle, farklı veri işleme araçları kullanılarak site ziyareti ile birlikte veri işlenmeye başlanması için aydınlatmanın öncelikle internet sitesine giriş aşamasında yapılması gerektiği, ancak internet sitesine girişte farklı araçlarla kişisel verilerin işlendiğine dair bir bilgilendirmenin sunulmadığı (ör. pop- up mesajlar) ve yapılan işleme için izin verilmesine dair bir istemin de mevcut olmadığı tespitinde bulunulmuştur. Bu durumun veri işleme faaliyetindeki hem açık rıza şartına hem de aydınlatma yükümlülüğüne aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmektedir” şeklinde karar kurmuştur. Dolayısıyla Kurul’a göre çerez politikası ile aydınlatma ve rıza metinleri olmadan veri işlenmesi KVKK’ya aykırılık teşkil etmektedir.

Kurul tarafından yayınlanan Ocak 2022 tarihli “Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber”de de (rehber her ne kadar tavsiye edici ve yol gösterici amaçla hazırlansa da) kişisel veri işlemede açık rıza ve aydınlatma kural olarak zorunlu olduğundan sitelerinin çerez politikası yapmaları ve site kullanıcılarının bu çerezleri kontrol etmelerine olanak verilmesi tavsiye edilmektedir.