trende

Blog

Türk Otomotiv Sanayi, herkes tarafından merak edilen fakat bir o kadar da bilinmeyenlerle dolu olan bir konudur. Ülkemiz her yıl bu konu da kalıcı adımlar atmaya çalışmaktadır. Haydi gelin şimdi de dönem dönem ülkemizdeki gelişmeleri inceleyelim. Otomotivde İlk Adımlar Türkiye’de ilk olarak otomobil üretimi girişimi 1929 yılında Ford tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak o...
TÜRKİYE’DE son yıllarda verilen teşviklerle kurulan Ar-Ge merkezi sayısı 961’e ulaştı. Özellikle 2016 yılında yasalaşan “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, nam-ı diğer Ar-Ge Reform Paketi ile Ar-Ge Merkezlerine yeni düzenlemeler getirildi. Kanun kapsamında tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge...
Motorlu kara taşıtları imalatı ile ilgili otomotiv sanayii küresel nitelikte ve yoğunluğu yüksek bir sanayi dalıdır. Dünyada 6 ülkeye ait 20 dolayında firma sanayi ve ticaretin % 90 andan fazlasına hâkimdir. Bu nedenle bu sanayi dalında üretim yöntem ve teknolojisi de küresel niteliktedir. Türkiye de otomotiv sanayisinde kendi markasına sahip...