trende

Türk Otomotiv Sanayisinde Üretim

Motorlu kara taşıtları imalatı ile ilgili otomotiv sanayii küresel nitelikte ve yoğunluğu yüksek bir sanayi dalıdır. Dünyada
6 ülkeye ait 20 dolayında firma sanayi ve ticaretin % 90 andan fazlasına hâkimdir. Bu nedenle bu sanayi dalında üretim
yöntem ve teknolojisi de küresel niteliktedir. Türkiye de otomotiv sanayisinde kendi markasına sahip olmayıp küresel
yatırımcıların yatırımları etrafında gelişmektedir. 90’lardan sonra dışarıdan gelen yatırımlarla birlikte Türkiye ihracata
yönelik yatırımlara başlamıştır. Nitekim bunun meyvesini de zamanla almıştır (Anonim, 2007).

Türkiye’de son 50 yıla bakıldığında 1960’larda 10 bin civarında cılız bir üretim yapan Türkiye otomotiv sanayisi,
1970’ler de 100 bin sınırını aşmıştır. 1980’lerde 200 bin sınıra dayanan üretim 1993 yılında 400 binin üzerine çıkmıştır.
2000’li yıllara gelindiğinde ise artık Türkiye 500 bin barajını geçmiş hatta 2005 yılından bu yana da 1 milyonun üzerinde
üretimle Avrupa’nın önemli üreticilerinden biri haline gelmiştir. Son yıllarda ki verilere bakıldığında otomotiv sanayisinin
üretiminden istihdama, ithalat ve ihracata kadar birçok alanda ülke ekonomisinin en önemli parçalarından olduğu görülür.
Türk otomotiv sanayisi üretimi 2005-2014 verileri Tablo 7’de gösterilmiştir. Genel olarak yükselme eğiliminde olan Türk
Otomotiv sektörü 2009 yılında %24,5 oranında çok ciddi bir düşüş göstermiştir. Bu istatistikî veri, siyasiler tarafından
Türkiye’nin teğet geçtiği söylenen ekonomik krizden önemli bir yara aldığının göstergelerinden bir tanesi olabilir. Tabloda
belirtilen yıllar arasında dalgalanmalar olsa da Türk otomotiv sektörünün gelişme eğiliminde olduğu söylenebilir.
Tablo 7’de adet olarak verilen araçların içeriği şu şekildedir: otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, midibüs,
traktör. Bu kalemler içinde en fazla üretim otomobil, en az üretim ise midibüstür.

ANONİM, (2013). Konya Otomotiv Sanayi Sektör Raporu, Türk Otomotiv Sektörünün Ülke Ekonomisine Katkıları ve Geleceğe Yönelik Sektörel Beklentiler, Konya. ODD (2013). Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), [İnternet adresi: http://www.odd.org.tr/, Erişim Tarihi: 05.12.2015].