trende

Yönetim Sistemi Politikaları

Kalite Politikamız

Şafak Makina Yedek Parça San. A.Ş. küreselleşen rekabet şartlarında sürekli gelişimle müşterilerin gereksinimlerinin ve beklentilerinin en üst kalite seviyesinde karşılanmasına odaklanacaktır.
Bu amacımıza doğru ilerlerken;
Müşterilerimize en yüksek değerdeki ürünleri örnek bir hizmetle sunarak,
Paydaşlarımızın beklentilerinin sürekli karşılanmasını sağlayarak,
Müşterileri ilişkilerimizde güven, saygı ve doğruluk esaslarını hizmet heyecanımızla birleştirerek,
Her çalışanımızın, şirketin başarısına katkıda bulunması sağlamanın, çalışanlarımızın mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğinin bilinciyle, en iyi çalışma ortamını sağlayarak, sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi destekleyerek

Ve yürürlükteki uygulanabilir şartları karşılayarak örnek bir firma olacağımızı taahhüt ederiz.

Çevre ve İSG Politikamız

Şafak Makina A.Ş. olarak;

  • Ürün ve faaliyetlerimizin; çalışanlarımızın sağlığı, güvenliği ve çevremiz için oluşturduğu riskleri analiz ederek;
    ·  İş Kazalarına, Meslek Hastalıklarına ve Çevre kazalarına sebep olabilecek riskleri,

· atık miktarlarını,

· enerji ve doğal kaynak kullanımlarını

kontrol altına alıp sürekli iyileştirme ile en aza indirgeyeceğiz.

  • Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması için faaliyetlerde bulunacağız.
  • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlayacak faaliyetlerde bulunacağız
  • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı-Güvenliği ve Çevre Boyutlarımızla ilgili yürürlükteki tüm uygunluk yükümlülüklerine ve ilgili müşteri özel isteklerine uyumlu olacağız.
  • Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin İş Sağlığı-Güvenliği ve Çevrenin korunması konularını sahiplenmeleri için gerekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının uygulanmasını sağlayacağız
  • Yönetim Sistemlerinin geliştirilmesi, planlanması, uygulanması, performans değerlendirmesi ve iyileştirme faaliyetlerini; çalışanlara danışarak ve uygun olan tüm seviyelerde çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımını sağlayarak yürüteceğiz.